ספרים שהוזכרו בתוכנית:
״חימו מלך ירושלים״, יורם קניוק, עם עובד