תודה ליואב לנדסמן, בעל הבלוג מסה קריטית, על הייעוץ.

מקורות, ולקריאה (והאזנה) נוספת:

Astronomy Cast
http://www.astronomycast.com/