נתחיל בהבנת עולם המחשבות ועולם הרגשות, שנתפשים כחלקים נפרדים של האישיות שלנו. נעמיק בהם דרך נקודת המבט של היצירתיות, ונראה שהחיבור ביניהם דווקא שגרתי, ורק התרגלנו לטשטש אותו.