אורח באולפן: ד"ר יוסי אלרן, מומחה למתמטיקה יצירתית, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.