אורחת באולפן: ד"ר יונת אשחר, דוקטור להתנהגות בעלי חיים, וכתבת של מכון דוידסון לחינוך מדעי.