אורחת באולפן: הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.