אורחים באולפן: ד"ר יוסי אלרן, מנהל היחידה לטכנולוגיה וחינוך. במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע וקוסם וביתו הדס אלרן, תלמידה, חובבת הארי פוטר