אורחת באולפן: יוליה סגלין מנהלת מצוינות מתמטית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע