אורחים באולפן: ד"ר ארז גרטי ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון,  הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע

יגאל שפירא עורך תוכנית המדע והידע "החפרנים" בחינוכית, ויוצר התוכנית שלנו