אורחים: ליאור אלפנט, והפסיכולוגית הקלינית ד"ר איריס רייצס 

מגישים: יונתן גת ודני מוג'ה, עורך: יונתן גת. מפיק: נדב הלפרין, טכנאי: אסף רפפורט