אנחנו מתחילים בעיירה נידחת בדרום ארצות הברית ורצח של אישה לבנה וממשיכים משם....