אורח באולפן: ד"ר אביעד שיינין - מנהל פרויקט  טורפי על במרכז מוריס קאהן לחקר הים של אוניברסיטת חיפה