יובל מתקיל את אושי, והוא מנסה לראות איך הפילוסופיה יכולה להתייחס לשאלה כזאת.
אנחנו מתחילים מסיפור על אנשי פפואה גינאה החדשה, מראים ליובל שהוא דומה לשולחן לא פחות מאשר לצילום שלו, ממשיכים לדבר על פוליטיקלי קורקט ומסיימים באילוף אנשים. וכן, זה היה פרק מוזר!