t

אורחים באולפן ד"ר קרן לנדסמן, רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, המנהלת המקצועית של עמותת מדעת, מהנדס החלל יואב לנדסמן, מהנדס בכיר בעמותת SpaceIL. וילדיהם ברק וקשת