אורחים באולפן:

ד"ר יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים וכתבת של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע וד"ר ארז גרטי - ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע