אורח באולפן: מרק שיינין, דוקטורנט להנדסת חשמל בטכניון