אורחים באולפן: ד"ר יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, וכתבת של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע ,וד"ר נועם לויתן, ביולוג וכתב באתר של מכון דוידסון ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.