ד"ר אושי שהם קראוס ויובל מלחי מדברים על ישויות שצועדות לקראת מותן, על איש מערה אפלטוני ועל הרב ש"גר וטיפה מהפוסט מודרניזם שלו.