אורח באולפן: פרופ' יעקב גרטי, ליכנולוג, הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב