מגישת התוכנית: גיל מרקוביץ'

אורחת באולפן ד"ר נורית שנבל פסיכולוגית חברתית, חוקרת פיוס בין אינדיבידואלים וקבוצות. בית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב