אורח באולפן: פרופ' יואב יאיר, דקאן בית הספר לקיימות במרכז בינתחומי הרצליה, חוקר מדעי האטמוספירה והחלל