חוקר אורח: דוקטור חן נרדי ודוקטור רבקה נרדי
הביא לשידור: איל שינדלר. טכנאים באולפן: יבגני לזרובוץי' ואלה ניידנוב