אורח באולפן: גרישה ספקטור, דוקטורנט להנדסת חשמל בטכניון