מגישת התוכנית: גיל מרקוביץ'

אורח באולפן: ד"ר אופיר בנימין, החוג למדעי המזון, המכללה האקדמית תל-חי