אורחים באולפן: הקוסם ליאור מנור, הקוסם אמיר לוסטיג והקוסם ערן בידרמן