מגישה: גיל מרקוביץ'

אורחת באולפן: ד"ר צפי זבה אלרן, חוקרת ספרות ופולקלור מאוניברסיטת חיפה