אורחת באולפן:  ד"ר תמר עילם גינדין, בלשנית וחוקרת מהמרכז האקדמי שלם וממרכז עזרי