אורחים באולפן:

הביולוגית ורד שפירא, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע

ד"ר נעמה חריט אוצרת ראשית במכון דוידסון הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע ופקחית קרינה, נציגת ישראל לָאמנה לְאיסור ניסויים בנשק גרעיני

ואיתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע