אורח באולפן: פרופ' יעקב גרטי בוטנאי מאוניברסיטת תל אביב