אורח באולפן: ד"ר יקי מנשנפרוינד מרצה על פילוסופיה ועל מדע במרכז האקדמי שלם ובאוניברסיטה הפתוחה