אורחת באולפן: ד"ר יונת אשחר, כתבת מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע