אורח באולפן:
ד"ר יוסי אלרן, מנהל המאיץ החינוכי-מדעי של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע