חוקר אורח: דוקטור אלמוג בהר, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, עריכה והגשה: גיל מרקוביץ, הביא לשידור: איל שינדלר