אורחת באולפן: יוליה סגלין, מנהלת מצוינות מתמטית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע