מגישה: גיל מרקוביץ'

אורחת באולפן: ד"ר צביה אלגלי, מנהלת היחידה לטכנולוגיה בחינוך במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע ומרצה במכללת סמינר הקיבוצים