עורך: יונתן גת, מגישים: דוד גורביץ, דן ערב ויונתן גת

טכנאי: נדב זילברשטיין, הביא לשידור: איל שינדלר