אורחת באולפן:

ד"ר תמר עילם גינדין, בלשנית חוקרת במרכז האקדמי שלם ובמרכז עזרי.