עורך: יונתן גת

מגישים: דן ערב, דוד גורביץ ויונתן גת

טכנאי: נדב זילברשטיין 

הביא לשידור: איל שינדלר

תודה מיוחדת לרמי סמו
קטעים מתוך "החיים כשמועה" באדיבות ערוץ 8
קטעים מסרטיו של אסי דיין באדיבות NMC United