אורח באולפן: פרופ' יעקב גרטי, בוטנאי ואגרונום מאוניברסיטת תל אביב.