עורך: יונתן גת

מגישים: דן ערב, דוד גורביץ ויונתן גת

טכנאי: נדב זילברשטיין 

הביא לשידור: איל שינדלר