אורחים באולפן: ד"ר קרן לנדסמן רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, המנהלת המקצועית של עמותת מדעת.

ד"ר נעם לויתן דוקטור לביולוגיה וכתב באתר של מכון דוידסון.