אורחת באולפן: מומחית לאיראן ובלשנית חוקרת במרכז האקדמי שלם ובמרכז עזרי.