אורח באולפן: ד"ר ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע