עורך: יונתן גת

מגישים: יונתן גת, דן ערב ודוד גורביץ'

טכנאי: נדב זילברשטיין 

הביא לשידור: איל שינדלר