אורחת באולפן: ד"ר תמר עילם גנדין, מומחית לאיראן ובלשנית חוקרת במרכז האקדמי שלם ובמרכז עזרי.