t

 "אנחנו אנשי הכאילו, אני צריכה לדמות עולם" היא מסבירה, ומגלה איך מכינים ספלי קפה שנראים מחרסינה אבל עשויים מגבס, או חלקי גוף, אפים, ידיים ורגליים וגופות שלמות שנראות אמיתיות לחלוטין, חרבות ועששיות מחומרים שלא יפצעו את השחקנים. שלל אביזרים והסיפורים שמאחוריהם ומעל לכל אהבה גדולה לתיאטרון.