t

מה תפקידו של מעצב אמנותי, איך מתרגמים מצבי נפש פיזית לחלל ממשי. מה כרוך בהכנת עיצוב שכזה, ואיך נראים באמת חייו של איש שנע ונד בעולם ובונה בהם מקומות דמיוניים