ראשית הפנטומימה כאמנות הראשונית ביקום, המקום שלה בעולם המודרני הרועש והמהיר, כאמנות המבוססת על שקט ואיטיות. האופן בו אמן מעצב דמות בפנטומימה, הביטוי הגופני כביטוי חיצוני ופסיכולוגי כאחד. הדגש על ביטוי מצומצם כדי להגיע לאמנות טהורה ובעיקר אמנות שאינה יכולה לשקר וחשיבות הדרך. תהליך העבודה ולא המטרה הסופית. רותי קרן עם אמן גדול שגם בגיל 77 כל תא בגופו מלא הבעה.