אורחים באולפן: 

ד"ר גבריאלה דורפמן פורמן, פיזקאית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע ומרצה במחלקה להנדסת חשמל במכללת שנקר.

טובי בן 10

וליאה ומאטי בני 12