מגישה: גיל מרקוביץ'

אורחת באולפן: ד"ר גלית כהן בלנקשטיין, מהמחלקה לגיאוגרפיה ובית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית.